İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bilişim
  3. Bilişim Hukuku Kavramı Nedir?

Bilişim Hukuku Kavramı Nedir?

Bilişim Hukukunun Tarihsel Gelişimi

Bilişim Hukuku teknolojinin giderek gelişmeye devam etmesi ve gelişmesi sayesinde insanlar arasında etkileşimlerin çok yakın olmasından yola çıkılarak bilişim hukuku düzenlemeleri oluşturulmuştur. Genellikle insanlar sosyal, teknik ve ekonomik anlamda kullandıkları elektronik sistemlerine yükledikleri bilgilerin koruma altında olmasını istemektedir. Bunun en bilinen örnekleri internet dünyasında yaşanmaktadır. Beraberinde birçok kişiye zorluk getirmektedir.

Sistemden toplanan bilgiler elektronik ortamda saklanmaktadır. Bilimin dayanağı olan bilginin akışı, onun saklanması ve gerektiğinde kullanılması için günümüzün gelişen teknolojisi birçok imkân ve saklama alanı sunmaktadır. Bu saklanma olayı ile veriler onların kişisel haklarını oluşturur. Ortaya çıkacak problemler ve sorunların çözüme kavuşturulması için hukuk devreye girmektedir.

Bilişim hukuku bilişim kavramı ile ortaya çıkmıştır. İnsanların birbiri ile iletişim kurarken kullandığı ve etkileşimde bulunduğu ortamlar bilişimin temelini oluşturmaktadır. Bir kişi başka bir kişiden bilgi almak istediği takdirde ortaya çıkan bilişimin bizzat kendisidir ve hukuk ile bunlar koruma altındadır.

Bilişim Hukukunun Tarihsel Gelişimi

Bilişim Hukuku; iletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin sürekli gelişmesi sonucunda bilgi toplumunda güncellenen ve gelişen dünyada ortaya çıkmıştır. Bilişimin ortaya çıkmasından itibaren kendi sosyal, kültürel ve ekonomik dinamikleri doğmuş buna bağlı bilişim hukuku meydana gelmiştir.

Bilişim yollarından faydalanılarak; fikri mülkiyet haklarına yapılmış tecavüzlerin artması, terör örgütlerinin çalışmalarını sanal aleme taşımaları, çocuk pornografisinin yaygınlaşması, hackerlerin yaygınlaşması ve interaktif altyapı kullanılarak hırsızlık adıyla kullanılması gibi birçok nedenler hukuk dalının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.

Bilişim Hukuku Kapsamı

Bilişim Hukuku; gizlilik, internet hukuku ve ifade özgürlüğü kavramlarının temelini oluşturur. Bilişim hukuku; İnternet hukuku ve Bilgi Teknolojisi olarak iki başlık altında toplanıyor. Bilgi Teknolojisi hukuku bilgisayarlara ait programların nasıl dağıtılacağı konusunda hükümleri dijital ortamda sunan hukuk başlığıdır.  Bilişim hukuku ise; bilgi paylaşımları ve alışverişleri sırasında bilginin korunması ve online alışverişlerin düzenlemelerini içermektedir. İnternet hukuku başlığı; internet kullanımı esnasında meydana gelen hukuki işleri kapsamaktadır. İfade özgürlüğü, internet kullanımı ve güvenlik konularında da hukuk çerçevesinde kurallar belirlenmektedir. Olası her türlü sorun için bilişim hukukundan destek istenir.

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı

İletişim ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak işlenmiş suçlara beyaz yaka suçları ismi verilmektedir. Bu tarz suçların genel olarak ortak yanları;

  • Bilişim suçundan yüksek kazanç elde edilmesi ve riskinin az olması,
  • Teknolojinin gelişmesine bağlı ortaya çıkan yeni suçlardır ve buna ilişkin gerekli düzenlemelerin ve kanunların eksik veya yetersiz kalması,
  • Yeterli mevzuat sağlansa bile uygulamanın eksik yeteneğe ve bilgiye sahip olma ihtimalinin yüksek olması,
  • Diğer suçlara kıyasla daha ağır manevi ve maddi sonuçların çıkması,
  • Bilişim suçlarını işleyen kişilerin genellikle 17-35 arasındaki gençleri oluşturması,
  • Mağdurları ise genellikle ticari faaliyet yapan kurumların olması,
  • Suçluların birçok kısmı; yaptıklarının ortaya çıkmaması için ihbar edilmeyeceğinden veya bu yaptıklarının cezalandıracak normların bulunmamasından fiilerinin yaptırımsız kalacağına güven ve cesaretle hareket etmektedir.
Yorum Yap

Yorum Yap