Bilişim

Bilişim Yazılım Teknolojileri

Bilişim Yazılım Teknolojileri

Bilişim yazılım teknolojileri şeklinde ifade edilen terimin verilerin toplanmasının ardından işlenmesi sırasında yaygın bir şekilde kullanılan yazılımlar olarak ifade edildiği bilinmektedir. Bununla beraber ise işleme, saklama esnasında da kullanılan teknolojik cihazların önemli yapıları arasında yer aldığı söylenebilmektedir.

Bilişim yazılım teknolojilerin bilinmesi gerekli olan bir terim olduğu ifade edilmektedir ancak bu terimin yanı sıra bilişim teknolojisi terimi hakkında da bilgi sahibi olunmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Bilişim teknolojisi şeklinde bilinen terim bilgilerin toplanması, işlenmesi, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesi, depolanması ve bu son olarak kişilerin hizmetine sunulmasında gerekli olan iletişim ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere tüm teknolojiler içine alan bir teknolojidir. Yani geniş bir alanının olduğu söylenebilmektedir. Bu yüzden de bilişim teknolojisinin donanım ve yazılım ile sınırlı tutulması yanlış olacaktır.

Bilişim Teknolojisinin Kategorileri

Bilişim yazılım teknolojileri şeklinde ifade edilen terimin bilişim teknolojisinin kategorileri arasında yeri aldığı söylenebilmektedir ancak bu teknoloji başlığı altında farklı kategorilerin de bulunduğu bilinmektedir. Bunların ise aşağıdaki gibi olduğu söylenebilmektedir.

  • Ekipmanlar; bilgilerin işlenmesi, muhafaza edilmesi, toplanması gibi çeşitli hedeflere uygun bir şekilde tasarlanan ve bu nedenden dolayı tercih edilen araç gereçlerdir. Ekipmanların bilginin işlenmesi ve toplanması aşamasında daha etkin bir rolünün olduğu söylenebilmektedir. Örnek olarak ise görüntü kayıt cihazları ve ses kayıt cihazları verilebilmektedir.
  • Hizmetler; en son kısımda yer aldığından dolayı saklama ve sunum işlemleri ağırlıklı olacak şekilde hizmetlerin sağlandığı çeşitli bulunan etkenlerin tümüdür. Yani daha çok sonuca yönelik faaliyetlerin bu kategoride yer aldığı söylenebilmektedir.
  • Donanımlar; kısmi bir şekilde toplanma ve işlenmede kullanılmaktadır. Bununla beraber bilginin saklanması ve sunulması sırasında kullanılan çeşitli teknolojik sistemlerdir.

Bilişim teknolojilerine bakıldığı takdirde bilgilerin toplanarak işlenmesi, saklanması ve dağıtılması gibi işlemlerin bu teknoloji kapsamında yer aldığı bilinmektedir. Bu teknoloji ile ilgili ilk akla gelen cihazlar bilgisayarlardır ancak internet teknolojileri, televizyonculuk ve sesli iletişim araçlarının da bu teknolojiyi kapsadığı söylenebilmektedir.

Bilişim teknolojilerinden birçok fraklı şekilde faydalanıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında en bilinenin se bankacılık olduğu söylenebilmektedir. Banka müşterilerine ait olan bilgilerinin saklanması ve ihtiyaç halinde kolaylıkla erişilmesi hizmetlerinde tercih edilmektedirler.

Bilişim Yazılım Teknolojilerinin Faydaları

Bilişim yazılım teknolojileri, bilişim teknolojileri kategorisinde yerini almaktadır. Bu ve diğer kategorilerin kişilerin işlemlerini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu kolaylıkların ise aşağıdaki gibi kısaca belirtilebileceği söylenebilmektedir.

  • Bilişim teknolojileri sayesinde verilerin hızlı bir şekilde hazırlanabildiği bilinmektedir. Bu durumun ise karar alma durumunu hızlandırdığı söylenebilmektedir.
  • Ticarette yapılan işlemlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmesi ve gerek olduğu takdirde kolaylıkla ulaşılabilmesi önemlidir. Bilişim teknolojilerinin kişilere bu imkanı sunduğu görülmektedir.
  • Hızlı iletişime olanak sağlamaktadır.
  • Verimliliğin artmasını sağlamaktadır.
  • Stratejik düşünme işletme ve kurumların başarılı olmasında önemlidir. Bilişim yazılım teknolojileri ve diğer bilişim teknolojileri kategorisinin de kişilerin stratejik düşünen kabiliyetlerini arttırdığı bilinmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu