C# ile protobuf encode işlemi

google protobuf

Protobuf, verilerin serileştirilmesi için kullanılan bir veri formatıdır. C# ile protobuf encode işlemi, protobuf veri formatına uygun bir şekilde verilerin serileştirilmesini sağlar. Protobuf encode işlemi, bir verinin bellekteki binary formata dönüştürülmesidir. Serileştirilen veriler, ağ üzerinde gönderilmek veya dosyalarda saklanmak için kullanılabilir.

C# ile protobuf encode işlemi, aşağıdaki adımlar ile yapılabilir:

  1. Protobuf veri modeli oluşturulur: Protobuf veri modeli, verilerin nasıl serileştirileceğini tanımlar. Bu veri modeli, .proto dosyası içinde tanımlanır ve C# kodları oluşturulur.
  2. Serileştirilecek veriler tanımlanır: Veriler, protobuf veri modeline uygun bir şekilde tanımlanır ve C# nesnesi olarak oluşturulur.
  3. Serileştirme işlemi yapılır: Serileştirilecek veriler, protobuf encode fonksiyonu ile serileştirilir. Bu fonksiyon, serileştirilecek verileri protobuf binary formata dönüştürür.
  4. Serileştirilmiş veriler gönderilir: Serileştirilmiş veriler, ağ üzerinde gönderilmek veya dosyalarda saklanmak için kullanılabilir.

C# ile protobuf encode işlemi, verilerin hızlı ve verimli bir şekilde serileştirilmesini sağlar. Aynı zamanda, serileştirilen verilerin boyutunun küçük olması, ağ üzerinde verilerin gönderilmesi sırasında daha az bandwith tasarrufu sağlar.

Aşağıdaki C# kodu, bir protobuf veri modeli oluşturma ve serileştirme işlemi için bir örnektir:

using System;
using Google.Protobuf;namespace ProtobufEncodeExample
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Veri modeli tanımlanır
Person person = new Person
{
Name = “John Doe”,
Age = 30,
Email = “johndoe@example.com”
};

// Serileştirme işlemi yapılır
byte[] serializedData = person.ToByteArray();

Console.WriteLine(“Serileştirilmiş veriler: ” + BitConverter.ToString(serializedData));
Console.ReadLine();
}
}

// Protobuf veri modeli tanımlanır
[ProtoContract]
public class Person
{
[ProtoMember(1)]
public string Name { get; set; }

[ProtoMember(2)]
public int Age { get; set; }

[ProtoMember(3)]
public string Email { get; set; }
}
}

Bu kod, Person sınıfındaki verileri protobuf binary formatına dönüştürür ve serileştirilmiş verileri serializedData adlı bir dizi olarak saklar. Serileştirilmiş veriler, ekrana yazdırılır ve kullanıcı tarafından görülebilir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık