İlginizi Çekebilir
Bilişim Teknolojileri Eğitimi
 1. Ana Sayfa
 2. Bilişim
 3. Türkiye’de Bilişim Teknolojileri

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri

Her geçen zamanda hızlanarak ve büyüyerek küreselleşmiş dünyamızın evrensel gelişme aracı bilişim teknolojileri oluşturmaktadır. İleriki zamanlarda ülkenin Bilim ve Teknoloji rekabetinde önemli bir yere gelebilmesi için ve her alanda gelişmiş bir toplum düzeyine gelebilmesi için de hiç tartışmasız bilişim önemli yere sahiptir.

Toplumlar arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri bağlar başta olmak üzere toplumsal oluşumları doğrudan etkileyen ayrıca ülkelerin gerçek anlamda kalkınmasında ve güçlü bir belirleyici olan bilişim sektörünün önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de son derece önemli konumdadır. Bilişim teknolojileri son yıllarda birçok gelişme kaydetmiştir. Buna ek olarak hayatımızın olmazsa olmazları arasına girmiştir.

Ülkemizde bilişim teknolojisinin hangi aşamada olduğu birçok araştırma tarafından kayıt edilmiştir. Bu anlamda, yapılan çalışmalarda bilişim teknolojilerinin başlıca üretim sektörlerinde daha çok emek ağırlıklı ve eski teknolojiler kullanılmaktadır. Birçok sektörde diğer ülkeler Türkiye’nin önünde seyretmektedir.

Tarım sektöründe ise sübvansiyonlarla ayakta durulduğu görülmektedir. Çoğu zaman siyasi bir argüman olarak kullanılmaktadır.  Sanayileşme de çok geride kalmıştır. Otomotiv ve tekstil sanayi sektöründe yeni projelere imza atsalar da dünya ticaretinde önemli noktaya gelememiştir. Turizm sektörü ve hizmet sektörü her ne kadar önemli faaliyet alanı olarak görülse de hala yeterli ölçüde büyüme görülmemiştir.

Türkiye’de Bilişim Teknolojileri kendini diğer ülkelere yetişmek ve önüne geçmek için yarışmaktadır. Fakat bunun başarılması için Türkiye’nin farklılık yaratması gerekmektedir. Gelecekte bilişim teknolojilerini öne çıkartması stratejik bir planlama boyutunda kararlı olmalıdır.

Türkiye’nin Bilişim Sektöründe Güçlü Tarafları

 • Türkiye’nin Bilişim Teknolojileri sektöründe dünya üzerindeki coğrafi konumu en önemli avantajlarından biridir.
 • Avrupa’nın en genç nüfusuna ve ayrıca demografik yapısının getirdiği dinamiklik gelmektedir.
 • Köklü bir tarihe sahip olması da sinerji açısından avantaj sağlamaktadır.
 • Ekonomik yönden teknoparkların, teknokentlerin oluşturulmaya başlanması mevcut potansiyelin artmasına katkıda bulunmaktadır.
 • İhracatın ülkeye getirisi ve ekonomiye katkısının anlaşılması ve ona göre planlar yapılması Türkiye’yi güçlü tutmaktadır.

Türkiye’nin Bilişim Sektöründe Zayıf Tarafları

 • Türkiye’nin Bilişim Teknolojileri sektöründeki zayıf taraflarını oluşturan en önemli zayıflığı ulusal koordinasyon biriminin olmayışını ve yetki dağılımındaki kargaşa oluşturmaktadır.
 • Ekonomik gelişmedeki olumsuz ilerleyiş ve finansal kaynakların yetersizliği görülmektedir.
 • Türkiye’nin mevcut pazarının küçüklüğü, markanın güzel yaratılamaması, Türk malının istenilen noktaya ulaşılamaması, eğitimli ve kalifiyeli eleman eksiği ve eğitimin yetersizliği de zayıf tarafları arasında sayılmaktadır.

Dünya’daki gelişmelere nazaran Türkiye her ne kadar geliştirmek için çabalasa da durum iç açıcı görünmemektedir. Bu sorunun aşılması için tüm ekonomik, siyasi ve endüstriyel sektörler özgün çözümler üreterek ortak bir platformda bir arada çalışmalıdır.  Böylece Türkiye bilişim sektörünün yazılım, iletişim bileşenleri, elektronik ve donanımı kendi kaynakları ve ülke sınırları içerisinde üretebilecek yatırımı oluşturması gerekmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap