google protobuf incelemesi ve kod yapısı

Protobuf'ün C# kod örnekleri

1google protobuf incelemesi ve kod yapısı

Google Protocol Buffers (protobuf) hakkında geniş kapsamlı bir makale yazabilirim. Aşağıdaki gibi bir makale hazırladım:

Google Protocol Buffers (protobuf), Google tarafından geliştirilen bir veri serileştirme ve iletişim protokolüdür. Protobuf, verileri daha az yer kaplayacak ve daha hızlı bir şekilde işlenebilecek bir biçimde kodlamak için kullanılır. Bu makalede, protobuf’ün özellikleri, kullanımı ve avantajları hakkında 50 madde halinde bilgi vereceğiz.

  1. Protobuf, XML ve JSON gibi diğer veri serileştirme formatlarına alternatif olarak geliştirilmiştir.
  2. Protobuf, programlama dilleri arasında taşınabilir veri değişimi sağlar.
  3. Protobuf, dil bağımsızdır ve birçok programlama dilinde kullanılabilir.
  4. Protobuf, hızlı ve düşük maliyetlidir ve diğer veri serileştirme formatlarına göre daha hızlıdır.
  5. Protobuf, verileri kompakt bir şekilde kodlar, bu nedenle daha az yer kaplar.
  6. Protobuf, kullanımı kolay bir API sunar.
  7. Protobuf, otomatikleştirilmiş kod oluşturma araçları sağlar.
  8. Protobuf, dinamik olarak veri oluşturabilir.
  9. Protobuf, bellek verimli bir şekilde çalışır.
  10. Protobuf, tüm verileri dosyaya yazarken hafızayı kullanır.
  11. Protobuf, uyumlu bir şekilde veri okuma ve yazma işlemlerini destekler.
  12. Protobuf, dosya biçimi açık bir biçimde belirtilmiştir.
  13. Protobuf, belirtilen dosya biçimini değiştirmek için kolayca güncellenebilir.
  14. Protobuf, yapısal tutarlılık sağlar.
  15. Protobuf, veri güvenliği için gerekli olan kodlama ve şifreleme sağlar.
  16. Protobuf, veri biçimleri arasında kolayca dönüştürme yapabilir.
  17. Protobuf, hatalı veri yazımını önler.
  18. Protobuf, veri kalitesini yükseltir.
  19. Protobuf, birden fazla cihaz arasında taşınabilen veri tipi tanımlar.
  20. Protobuf, veri türleri arasında dönüşüm yapabilir.
  21. Protobuf, bir dizi bağlı veri bloğu kullanır.
  22. Protobuf, veri bloklarının her biri farklı tipleri ve uzunlukları tutar.
  23. Protobuf, her bir veri bloğunun bir etiket numarası ve bir türü vardır.
  24. Protobuf, veri bloklarını sıkıştırır.
 1. Protobuf, sıkıştırılmış veri bloklarını diğer dil ve platformlara göndermek için kullanılabilir.
 2. Protobuf, birçok platformda ve programlama dili için kullanılabilecek standart bir veri taşıma protokolüdür.27.Protobuf, tamamen açık kaynak kodlu bir proje olarak yayınlanmıştır.
  1. Protobuf, bölümleme veya paralel işleme kullanarak büyük verilerin işlenmesini kolaylaştırır.
  2. Protobuf, verilerin belirtilen bir sırayla okunmasını veya yazılmasını sağlar.
  3. Protobuf, belirtilen bir tipte bir dizi veri bloğu için döngü kullanılmasını sağlar.
  4. Protobuf, enumlar ve tekrarlayan alanlar gibi yaygın veri yapılarına sahiptir.
  5. Protobuf, bir veri bloğundaki tekrarlanan alanları yeniden sıralayabilir.
  6. Protobuf, ayrılmış alanlar içerebilir, böylece veriler kolayca düzenlenebilir.
  7. Protobuf, proto dosyaları kullanarak veri biçimlerini belirler.
  8. Protobuf, proto dosyaları, veri biçimlerinin değiştirilmesine izin verir.
  9. Protobuf, Java, C++, Python ve Ruby gibi birçok popüler programlama dilinde kullanılabilir.
  10. Protobuf, popüler büyük veri teknolojileri olan Apache Hadoop ve Apache Spark ile entegre edilebilir.
  11. Protobuf, Android ve iOS gibi mobil platformlarda kullanılabilir.
  12. Protobuf, kendi yapısal türlerinizi tanımlama olanağı sağlar.
  13. Protobuf, öğelerin hızlı bir şekilde erişilebilmesini sağlamak için yerelleştirilmiş bir veri yapısı kullanır.
  14. Protobuf, sıralı erişimi kolaylaştırmak için birçok farklı seçenek sunar.
  15. Protobuf, öğeler arasındaki farklılıkları kolayca ayırt etmek için mesajlarla çalışır.
  16. Protobuf, gelen ve giden veriler arasında kolay bir şekilde taşınabilir.
  17. Protobuf, verileri çevrimiçi olarak bir sunucuyla paylaşmak için kullanılabilir.
  18. Protobuf, verileri hafıza kullanmadan doğrudan dosyaya yazabilir.
  19. Protobuf, birden fazla iş parçacığı veya işlem arasında veri değişimi yapmak için kullanılabilir.
  20. Protobuf, JSON ve XML gibi diğer formatlara kıyasla daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir veri serileştirme biçimidir.
  21. Protobuf, veri yapılarına daha sıkı bir şekilde bağlıdır ve bu nedenle uygulamalar arasında daha kolay bir şekilde taşınabilir.
  22. Protobuf, açık kaynaklı olduğu için, topluluk tarafından geliştirilen farklı özellikler ve araçlar kullanılabilir.
  23. Protobuf, kullanımı kolay bir API sunar ve veri serileştirme ve taşıma işlemlerini kolaylaştırır.

  Aşağıdaki gibi bir C# kodu ile birlikte, protobuf’ün nasıl kullanılacağına dair bir örnek de sunulabilir:

 

Bu kod, MyMessage adlı bir protobuf mesajını tanımlar ve bu mesajın üç özelliğini içerir: id, name ve age. Ardından, bir örnek mesaj oluşturulur ve bu mesajın özellikleri ayarlanır. Mesaj daha sonra, ToByteArray() yöntemi kullanılarak bir byte dizisine dönüştürülür.

Daha sonra, ParseFrom() yöntemi kullanılarak byte dizisi geri deserialize edilir ve MyMessage türünde bir nesneye dönüştürülür. Son olarak, deserialize edilmiş mesajın özellikleri konsola yazdırılır.

Bu örnek, protobuf’ün nasıl kullanılacağına dair basit bir örnek sağlar. Protobuf, daha karmaşık mesaj yapıları ve diğer veri tipleriyle de kullanılabilir.

Ayrıca, protobuf, verilerin sıkıştırılması ve şifrelenmesi gibi diğer işlemler için de kullanılabilir. Protobuf, verileri sıkıştırmak için sıkıştırma algoritmalarını ve verileri şifrelemek için şifreleme algoritmalarını kullanabilir. Bu özellikler, verilerin daha az yer kaplamasını sağlayarak, veri depolama ve iletişim maliyetlerini azaltır. Ayrıca, verilerin güvenliğini sağlamak için şifreleme de kullanılabilir.

Protobuf, birden fazla platform ve programlama dili için kullanılabilen bir protokoldür. Protobuf, C++, Java, Python ve Ruby gibi birçok programlama dili için destek sağlar. Protobuf, mobil platformlarda da kullanılabilir. Örneğin, Android ve iOS’taki uygulamalar protobuf’ü kullanarak veri alışverişinde bulunabilirler. Protobuf, popüler büyük veri teknolojileri olan Apache Hadoop ve Apache Spark ile de entegre edilebilir.

Protobuf’ün avantajları ve özellikleri şunları içerir:

 • Hızlı ve düşük maliyetli
 • Verileri daha az yer kaplar
 • Kullanımı kolay bir API sunar
 • Otomatikleştirilmiş kod oluşturma araçları sağlar
 • Dil bağımsızdır ve birçok programlama dilinde kullanılabilir
 • Bellek verimli bir şekilde çalışır
 • Veri güvenliği için gerekli olan kodlama ve şifreleme sağlar
 • Veri biçimleri arasında kolayca dönüştürme yapabilir
 • Yapısal tutarlılık sağlar
 • Veri kalitesini yükseltir

Bu avantajlar, protobuf’ün birçok alanda kullanılmasını sağlamaktadır. Protobuf, veri depolama ve veri alışverişi için kullanılabilir. Protobuf, büyük veri teknolojileri ve mobil uygulamalar için de kullanılabilir. Protobuf, verilerin taşınması ve saklanması için hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir çözüm sağlar.

Sonuç olarak, protobuf, veri serileştirme ve iletişim protokolü olarak kullanılan açık kaynaklı bir teknolojidir. Protobuf, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha hızlı, daha az yer kaplayan ve daha güvenli bir çözüm sunar. Protobuf, birçok platform ve programlama dili için kullanılabilir ve veri depolama, veri alışverişi ve mobil uygulamalar için kullanılabilir. Protobuf’ün özellikleri ve avantajları, protobuf’ün yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Protobuf’ün kod örnekleri ayrıca, protobuf’ün nasıl kullanılacağına dair daha iyi bir anlayış sağlar. Aşağıdaki C++ kodu, protobuf mesajlarını nasıl tanımlayacağınızı, dolduracağınızı ve kullanacağınızı gösterir:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include “addressbook.pb.h”

using namespace std;

void ListPeople(const tutorial::AddressBook& address_book) {
for (int i = 0; i < address_book.people_size(); i++) {
const tutorial::Person& person = address_book.people(i);
cout << “Person ID: ” << person.id() << endl;
cout << “Name: ” << person.name() << endl;
cout << “Email: ” << person.email() << endl;

for (int j = 0; j < person.phones_size(); j++) {
const tutorial::Person::PhoneNumber& phone_number = person.phones(j);
switch (phone_number.type()) {
case tutorial::Person::MOBILE:
cout << “Mobile phone: “;
break;
case tutorial::Person::HOME:
cout << “Home phone: “;
break;
case tutorial::Person::WORK:
cout << “Work phone: “;
break;
}
cout << phone_number.number() << endl;
}
}
}

int main(int argc, char* argv[]) {
tutorial::AddressBook address_book;

fstream input(“my_address_book.pb”, ios::in | ios::binary);
if (!address_book.ParseFromIstream(&input)) {
cerr << “Failed to parse address book.” << endl;
return -1;
}

ListPeople(address_book);

return 0;
}

Bu kod, addressbook.proto adlı bir protobuf dosyasını kullanır ve bu dosyada tanımlanan Person ve PhoneNumber mesajlarını kullanarak adres defteri verilerini işler. Kod, my_address_book.pb adlı bir dosyadan verileri okur ve ListPeople() fonksiyonunu olarak örneklendire biliriz umarum makalemi beğenmişsinizdir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık