Phyton Kodlama

Phyton Kodlama

17 Şubat 2023 46

Python Tarihçesi

Python Tarihçesi, Guido van Rossum tarafından 1989 yılında, Hollanda'daki Centrum Wiskunde & Informatica'da (CWI)…

14 Şubat 2023 63

Protobuf Nedir?

Google Protocol Buffers (Protobuf), bir veri serileştirme formatı ve iletişim protokolüdür. Protobuf, platform ve dil…