1. Anasayfa
 2. c# Kodlama

Protobuf Nedir?

Google Protocol Buffers (Protobuf), bir veri serileştirme formatı ve iletişim protokolüdür. Protobuf, platform ve dil bağımsızdır ve birden fazla programlama diliyle kullanılabilir. Bu makale, Protobuf'ün en yaygın kullanılan özelliklerine odaklanacak ve aşağıdaki başlıkları içerecektir:

Protobuf Nedir?
Protobuf, veri serileştirme
0

Google Protocol Buffers (Protobuf), bir veri serileştirme formatı ve iletişim protokolüdür. Protobuf, platform ve dil bağımsızdır ve birden fazla programlama diliyle kullanılabilir. Bu makale, Protobuf’ün en yaygın kullanılan özelliklerine odaklanacak ve aşağıdaki başlıkları içerecektir:

 1. Protobuf Nedir?
 2. Protobuf Mesajlarının Tanımlanması
 3. Protobuf Mesajlarının Kodlanması
 4. Protobuf Mesajlarının Kodlanması – Örnek
 5. Protobuf Mesajlarının Decode Edilmesi
 6. Protobuf Mesajlarının Decode Edilmesi – Örnek
 7. Protobuf’ün Avantajları
 8. Protobuf’ün Dezavantajları

1. Protobuf Nedir?

Protobuf, veri serileştirme ve iletişim protokolüdür. Protobuf, dil bağımsızdır ve birçok programlama dili için kullanılabilir. Protobuf mesajları, .proto uzantılı bir dosya kullanılarak tanımlanır. Bu dosya, mesajın yapısını tanımlayan öğeleri içerir.

Protobuf mesajları, Google tarafından geliştirilmiştir ve özellikle büyük veri projelerinde kullanılır. Protobuf, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha hızlı, daha az yer kaplayan ve daha güvenli bir çözüm sunar. Protobuf, birden fazla platform ve programlama dili için kullanılabilir ve veri depolama, veri alışverişi ve mobil uygulamalar için kullanılabilir.

2. Protobuf Mesajlarının Tanımlanması

Protobuf mesajları, .proto uzantılı bir dosya kullanılarak tanımlanır. Bu dosya, mesajın yapısını tanımlayan öğeleri içerir. Protobuf mesajlarının tanımlanması, birkaç adımda gerçekleştirilebilir.

Örneğin, bir öğrenci bilgisi mesajı tanımlamak için aşağıdaki örnek kullanılabilir:

syntax = “proto3”;

message Student {
int32 id = 1;
string name = 2;
string email = 3;
repeated string classes = 4;
}

Bu örnekte, “Student” adlı bir mesaj tanımlanır. Mesaj, dört özellik içerir: “id”, “name”, “email” ve “classes”. “id”, “name” ve “email” özellikleri, sırasıyla “int32”, “string” ve “string” veri türlerine sahiptir. “classes” özelliği, “repeated” anahtar kelimesi ile tanımlanmıştır ve bir “string” dizisi olarak tanımlanmıştır.

3. Protobuf Mesajlarının Kodlanması

Protobuf mesajlarının kodlanması işlemi, Protobuf mesajlarını bir byte dizisine dönüştürür. Bu byte dizisi, daha sonra iletişim protokolü olarak kullanılabilir veya veri depolama için kullanılabilir.

Protobuf mesajlarının kodlanması için, birkaç adım izlenebilir. Öncelikle, protobuf kütüphanesi yüklenir. Ardından, mesajın bir örneği oluşturulur ve özellikleri doldurulur. Sonra, SerializeToString() veya SerializeToOstream() fonksiyonları kullanılarak mesajın kodlanması işlemi gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örnek, “Student” adlı bir protobuf mesajının kodlanması işlemini gösterir:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include “student.pb.h”

using namespace std;

int main() {
tutorial::Student student;
student.set_id(1);
student.set_name(“John Doe”);
student.set_email(“johndoe@example.com”);
student.add_classes(“Math”);
student.add_classes(“Science”);

string output;
if (!student.SerializeToString(&output)) {
cerr << “Failed to serialize student.” << endl;
return -1;
}

cout << “Serialized student: ” << output << endl;

return 0;
}

Bu örnek, “student.proto” adlı bir protobuf dosyasını kullanır ve bu dosyada tanımlanan “Student” mesajını kullanarak öğrenci verilerini işler. Kod, student adlı bir Student örneği oluşturur ve özelliklerini doldurur. Daha sonra, SerializeToString() fonksiyonu kullanılarak öğrenci mesajı kodlanır ve konsola yazdırılır.

4. Protobuf Mesajlarının Kodlanması – Örnek

Protobuf mesajlarının kodlanması için örnek bir kod şu şekildedir:

using Google.Protobuf;
using System.IO;

// Define a message using the protobuf syntax
message Person {
int32 id = 1;
string name = 2;
string email = 3;
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Create a new message and set its properties
var message = new Person
{
Id = 1,
Name = “John”,
Email = “john@example.com”
};

// Serialize the message to a byte array
byte[] bytes = message.ToByteArray();

// Print the serialized message
Console.WriteLine(“Serialized message: {0}”, BitConverter.ToString(bytes));
}
}

 

Bu örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajını tanımlar ve mesajın üç özelliğini içerir: “id”, “name” ve “email”. Mesajın bir örneği oluşturulur ve özellikleri ayarlanır. Daha sonra, ToByteArray() fonksiyonu kullanılarak mesajın kodlanması işlemi gerçekleştirilir. Son olarak, kodlanmış mesajın byte dizisi konsola yazdırılır.

5. Protobuf Mesajlarının Decode Edilmesi

Protobuf mesajlarının decode edilmesi işlemi, kodlanmış bir Protobuf mesajını orijinal mesaj haline dönüştürür. Bu işlem, özellikle Protobuf mesajları alındığında veya veri depolama alanından çekildiğinde önemlidir.

Protobuf mesajlarının decode edilmesi için, birkaç adım izlenebilir. Öncelikle, protobuf kütüphanesi yüklenir. Ardından, ParseFromString() veya ParseFromIstream() fonksiyonları kullanılarak kodlanmış mesajın decode edilmesi işlemi gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örnek, “Student” adlı bir protobuf mesajının decode edilmesi işlemini gösterir:

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include “student.pb.h”

using namespace std;

void ListClasses(const tutorial::Student& student) {
for (int i = 0; i < student.classes_size(); i++) {
cout << “Class: ” << student.classes(i) << endl;
}
}

int main() {
tutorial::Student student;

string input = “CgRzdHVkZW50EgRKb2huIERvZRIKam9obmRvZUBleGFtcGxlLmNvbRIKY2xhc3NlcyIMTWF0aA==”;
if (!student.ParseFromString(input)) {
cerr << “Failed to parse student.” << endl;
return -1;
}

cout << “Student ID: ” << student.id() << endl;
cout << “Name: ” << student.name() << endl;
cout << “Email: ” << student.email() << endl;
ListClasses(student);

return 0;
}

Bu örnek, “student.proto” adlı bir protobuf dosyasını kullanır ve bu dosyada tanımlanan “Student” mesajını kullanarak öğrenci verilerini işler. Kod, input adlı bir string kullanarak öğrenci mesajını kodlanmış şekilde okur. Daha sonra, ParseFromString() fonksiyonu kullanılarak öğrenci mesajı decode edilir ve özellikleri konsola yazdırılır.

6. Protobuf Mesajlarının Decode Edilmesi – Örnek

Protobuf mesajlarının decode edilmesi için örnek bir kod şu şekildedir:

using Google.Protobuf;
using System;
using System.IO;

// Define a message using the protobuf syntax
message Person {
int32 id = 1;
string name = 2;
string email = 3;
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Serialize the message to a byte array
var message = new Person
{
Id = 1,
Name = “John”,
Email = “john@example.com”
};
byte[] bytes = message.ToByteArray();

// Deserialize the byte array back to a message
var deserializedMessage = Person.Parser.ParseFrom(bytes);

// Print the deserialized message
Console.WriteLine(“Id: {0}”, deserializedMessage.Id);
Console.WriteLine(“Name: {0}”, deserializedMessage.Name);
Console.WriteLine(“Email: {0}”, deserializedMessage.Email);
}
}

Bu örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajını tanımlar ve mesajın üç özelliğini içerir: “id”, “name” ve “email”. Mesaj, önce ToByteArray() fonksiyonu kullanılarak kodlanır. Daha sonra, ParseFrom() fonksiyonu kullanılarak mesajın decode edilmesi işlemi gerçekleştirilir. Son olarak, decode edilmiş mesajın özellikleri konsola yazdırılır.

7. Protobuf’ün Avantajları

Protobuf, birçok avantaj sunar. Aşağıda, Protobuf’ün avantajlarına örnekler verilmiştir:

 • Dil bağımsızdır: Protobuf mesajları, birçok programlama dili için kullanılabilir. Bu, farklı programlama dillerinde yazılmış uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırır.
 • Hızlı ve verimli: Protobuf, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir çözüm sunar. Bu, özellikle büyük veri projeleri için önemlidir.
 • Güvenli: Protobuf mesajları, birbirleriyle ilişkili olan özelliklerin tanımlanması sayesinde güvenli bir iletişim protokolü sunar.
 • Genişletilebilir: Protobuf mesajları, yeni özelliklerin kolayca eklenmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.
 • Sürdürülebilir: Protobuf mesajları, yapısal olarak tanımlanmıştır ve bu nedenle gelecekteki değişiklikler daha kolay yönetilebilir.

8. Protobuf’ün Dezavantajları

Protobuf, bazı dezavantajlar da sunabilir. Aşağıda, Protobuf’ün dezavantajlarına örnekler verilmiştir:

 • Kodlama/decode işlemleri için ek yük: Protobuf mesajlarının kodlanması ve decode edilmesi işlemleri, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha karmaşıktır.
 • Protobuf, insan tarafından okunması daha zor bir formattır.
 • Protobuf, yalnızca veri aktarımı ve depolama için kullanılabilir. Ancak, Protobuf mesajları, doğrudan uygulama kodunda kullanılamaz.
 • Protobuf, bazı programlama dillerinde tam destek sağlamaz.

Sonuç olarak, Protobuf, hızlı, güvenli, genişletilebilir ve sürdürülebilir bir veri serileştirme ve iletişim protokolüdür. Protobuf, farklı programlama dilleri ve platformlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Ancak, Protobuf’ün kodlama/decode işlemleri için ek yükü ve insan tarafından okunması daha zor olması dezavantajlar arasında sayılabilir.

9. Protobuf Kod Üretimi

Protobuf mesajları, genellikle *.proto dosyalarında tanımlanır. Bu dosyalar, Protobuf kütüphanesi tarafından kullanılarak ilgili programlama dillerindeki sınıfların otomatik olarak üretilmesini sağlar.

Protobuf mesajları, birçok programlama dilinde kullanılabilir. Protobuf kütüphanesi, C++, Java, Python, Ruby, C#, Objective-C, Swift, Go ve daha pek çok programlama dilinde kullanılabilir.

Protobuf mesajları için otomatik kod üretimi, Protobuf kütüphanesinin protoc aracı tarafından gerçekleştirilir. Bu araç, *.proto dosyalarını derleyerek ilgili programlama dili için gerekli sınıfları üretir.

Aşağıdaki örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajını tanımlayan “person.proto” adlı bir dosyayı kullanır:

syntax = “proto3”;

message Person {
int32 id = 1;
string name = 2;
string email = 3;
}

Bu dosya, protoc aracı kullanılarak derlenerek, C++ dili için gerekli sınıfları üretebilir. Örneğin, protoc aracı aşağıdaki komutla kullanılabilir:

$ protoc –cpp_out=. person.proto

Bu komut, “person.proto” dosyasını derleyerek, person.pb.h ve person.pb.cc adlı C++ dosyalarını üretir.

10. Protobuf Özellikleri

Protobuf, birçok özellik sunar. Aşağıda, Protobuf’ün bazı özellikleri açıklanmaktadır:

 • Basit tanımlama: Protobuf mesajları, “proto” dosyalarında basit bir şekilde tanımlanabilir. Bu, mesajların daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 • Dil bağımsızlık: Protobuf mesajları, birçok programlama dili için kullanılabilir.
 • Hızlı ve verimli: Protobuf mesajları, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir çözüm sunar.
 • Genişletilebilir: Protobuf mesajları, yeni özelliklerin kolayca eklenmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.
 • Sürdürülebilir: Protobuf mesajları, yapısal olarak tanımlanmıştır ve bu nedenle gelecekteki değişiklikler daha kolay yönetilebilir.
 • Güvenli: Protobuf mesajları, birbirleriyle ilişkili olan özelliklerin tanımlanması sayesinde güvenli bir iletişim protokolü sunar.

11. Protobuf Kodlama ve Decode İşlemleri

Protobuf mesajları, kodlanabilir ve decode edilebilir. Kodlama işlemi, Protobuf mesajlarının bir byte dizisine dönüştürülmesini sağlar. Decode işlemi ise, birbyte dizisindeki verilerin orijinal mesaj haline dönüştürülmesini sağlar.

Kodlama İşlemi

Protobuf mesajlarının kodlanması, SerializeToString() veya SerializeToOstream() fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu fonksiyonlar, Protobuf mesajını bir byte dizisine veya bir akışa dönüştürür.

Aşağıdaki örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajının kodlanması işlemini gösterir:

using Google.Protobuf;
using System;

// Define a message using the protobuf syntax
message Person {
int32 id = 1;
string name = 2;
string email = 3;
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Create a new message and set its properties
var message = new Person
{
Id = 1,
Name = “John”,
Email = “john@example.com”
};

// Serialize the message to a byte array
byte[] bytes = message.ToByteArray();

// Print the serialized message
Console.WriteLine(BitConverter.ToString(bytes));
}
}

Bu örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajını tanımlar ve mesajın üç özelliğini içerir: “id”, “name” ve “email”. Mesaj, önce ToByteArray() fonksiyonu kullanılarak byte dizisine dönüştürülür. Daha sonra, BitConverter.ToString() fonksiyonu kullanılarak byte dizisi konsola yazdırılır.

Decode İşlemi

Protobuf mesajlarının decode edilmesi, ParseFromString() veya ParseFromIstream() fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu fonksiyonlar, bir byte dizisindeki verileri orijinal mesaj haline dönüştürür.

Aşağıdaki örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajının decode edilmesi işlemini gösterir:

using Google.Protobuf;
using System;

// Define a message using the protobuf syntax
message Person {
int32 id = 1;
string name = 2;
string email = 3;
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Serialize the message to a byte array
byte[] bytes = new byte[] { 8, 1, 18, 4, 74, 111, 104, 110, 26, 15, 106, 111, 104, 110, 64, 101, 120, 97, 109, 112, 108, 101, 46, 99, 111, 109 };

// Deserialize the byte array back to a message
var message = Person.Parser.ParseFrom(bytes);

// Print the deserialized message
Console.WriteLine(“Id: {0}”, message.Id);
Console.WriteLine(“Name: {0}”, message.Name);
Console.WriteLine(“Email: {0}”, message.Email);
}
}

Bu örnek, “Person” adlı bir protobuf mesajını tanımlar ve mesajın üç özelliğini içerir: “id”, “name” ve “email”. Mesaj, önce byte dizisine dönüştürülür.

Daha sonra, ParseFrom() fonksiyonu kullanılarak mesajın decode edilmesi işlemi gerçekleştirilir. Son olarak, decode edilmiş mesajın özellikleri konsola yazdırılır.

12. Protobuf’ün Avantajları

Protobuf, birçok avantaj sunar. Aşağıda, Protobuf’ün avantajlarına örnekler verilmiştir:

 • Dil bağımsızdır: Protobuf mesajları, birçok programlama dili için kullanılabilir. Bu, farklı programlama dillerinde yazılmış uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırır.
 • Hızlı ve verimli: Protobuf, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha hızlı ve daha az yer kaplayan bir çözüm sunar. Bu, özellikle büyük veri projeleri için önemlidir.
 • Güvenli: Protobuf mesajları, birbirleriyle ilişkili olan özelliklerin tanımlanması sayesinde güvenli bir iletişim protokolü sunar.
 • Genişletilebilir: Protobuf mesajları, yeni özelliklerin kolayca eklenmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.
 • Sürdürülebilir: Protobuf mesajları, yapısal olarak tanımlanmıştır ve bu nedenle gelecekteki değişiklikler daha kolay yönetilebilir.

13. Protobuf’ün Dezavantajları

Protobuf, bazı dezavantajlar da sunabilir. Aşağıda, Protobuf’ün dezavantajlarına örnekler verilmiştir:

 • Kodlama/decode işlemleri için ek yük: Protobuf mesajlarının kodlanması ve decode edilmesi işlemleri, diğer veri serileştirme formatlarına göre daha karmaşıktır.
 • Protobuf, insan tarafından okunması daha zor bir formattır.
 • Protobuf, yalnızca veri aktarımı ve depolama için kullanılabilir. Ancak, Protobuf mesajları, doğrudan uygulama kodunda kullanılamaz.
 • Protobuf, bazı programlama dillerinde tam destek sağlamaz.

14. Protobuf Kullanım Alanları

Protobuf, birçok kullanım alanına sahiptir. Aşağıda, Protobuf’ün kullanım alanlarına örnekler verilmiştir:

 • Veri aktarımı: Protobuf, veri aktarımı için kullanılan bir format olarak yaygın olarak kullanılır.
 • Depolama: Protobuf, veri depolama için kullanılan bir format olarak da kullanılabilir.
 • Uygulama entegrasyonu: Protobuf, farklı programlama dillerinde yazılmış uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırır.
 • İnternet protokolleri: Protobuf, bazı internet protokollerinde kullanılır. Örneğin, gRPC protokolü, Protobuf’ü kullanarak veri iletişimi gerçekleştirir.
 • Mobil uygulamalar: Protobuf, mobil uygulamalar için bir veri aktarım formatı olarak kullanılabilir. Mobil uygulamaların hafif ve hızlı olması gerektiği için, Protobuf’ün verimli ve hızlı yapısı bu alanda önemli bir avantaj sağlar.
 • Oyun geliştirme: Protobuf, oyun geliştirme için bir veri aktarım formatı olarak da kullanılabilir. Özellikle çok oyunculu oyunlarda, Protobuf’ün performansı büyük bir avantaj sağlar.

15. Sonuç

Protobuf, hafif, hızlı, verimli ve dil bağımsız bir veri serileştirme formatıdır. Protobuf, dil bağımsız olması sayesinde farklı programlama dillerinde yazılmış uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırır. Ayrıca, Protobuf mesajlarının yapısal olarak tanımlanmış olması, gelecekteki değişikliklerin daha kolay yönetilmesini sağlar. Protobuf, veri aktarımı, veri depolama, mobil uygulamalar ve oyun geliştirme gibi birçok alanda kullanılabilir.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir